Grunneger weke !

t Is drok dizze weke. Dunderdag speulen bie RTVNoord De Centrale en den deur noar Podium TV veur opnoames. Vraidag bin k nuigd bie de Streektoaloavend in keffee Ensing te Peize. Zotterdag kinnen joe zain hou k ter oafbrocht heb bie t Grunneger diktee op RTVNoord, t was slim stoer kin joe vertell’n. Zundag ‘s mörgens eerst n kovviekonsert bie Tedo in Ons Noabershoes (der binnen ook aaierballen) en den gaauw weer noar Zeegser duinen woar k mit mien kammeroaden De Troebadoers de streektoalmoand oafsluut. Moi!

noabershoes