Verslag van het concert in Veelerveen

Guster hadden we eindelek de kaans om de veurstellen Tachtig Tammo van Jan Henk de Groot te zain. Jan Henk vuilde zok weer hailemoal thoes in t Noaberhoes in Veelerveen. Tachtig Tammo in ploats van Tachteg Tammo dut ain tikkeltje vrumd aan, want ales wordt doan in t Grunnegs. t Is die vergeven Jan Henk, want doe hest ons en aal dij aander luu weer ain onvergeteleke oavend bezörgd. Het was n welkome oaflaaiden veur de hoastege wereld woarin wie leven.

Sinds onze eerste kennismoaken het dizze Grunneger laidjeszanger n geweldege ontwikkeln deurmoakt. Hai beheerst de goave om de simpele dingen van t leven op n hail beeldende menaaier in zien laidjes te verwoorden aal meer. Ik geleuf elk woord wat e zegd, want t komt liek oet zien haart. En dat wordt ook nog ais verstaarkt deurdat hai in Tachtig Tammo aal zien laidjes en aanmekoarproatjederij in t Grunnegs dut. De verhoallien van t onthoasten dij onmiskenboar deur de haile veurstellen hin lopt, is zo herkenboar. Net as de onderwaarpen woar hai over zingt, want elk haar vrouger wel n Bobo, kin wel n Janneke of haar n favoriete band zoas Europe? t Genougen om n topless zunnende mamme van n kammeroadje te kinnen, blift heloas veurbeholden aan n selekt gezelschop.

Jan Henk let hail dudelek maarken dat hai n gevuilsmens is. Mit n lach en n troan luustert het publiek oademloos noar zien grappege, moar ook sums indrokwekkende verhoalen. Ook mit zien luusterlaidjes krigt hai zien publiek moeskestil. Het beschrieven van de laifde veur zien Paulien, Myrthe, Midas en Riff ontbrekt nait. Ik zai nog Myrthe bloumkes plukken bie Bonney, Riff mit zien zakmes takjes snieden en zai t moment dat Midas vragt of der ook WiFi veur zien gleerbred is hailemoal veur mie.

In Tachtig Tammo wordt ain hail gezellege hoeskoamersfeer neerzet en let Jan Henk zain dicht bie de mensen te stoan. In Veelerveen wuir dat nog ais extroa duudelek deurdat t podium nait broekt wuir en hai gewoon op de vlakke vlouer optrad. Ook dat taikent hom. Noast zien schounen lopen. Das niks veur hom. En t is goud te maarken dat hai zok nait meer drok moaken huift. Niks gain gehoast meer, lekker gitaar speulen of de sportschool in. Dingen doun woar je joe goud bie vuilen en dij je oaltied aal ais doun wollen. Dat is de wieze road.

Tiedens Tachtig Tammo hoalt Jan Henk de handen lösjes om t stuur en vlogt naargens oet de bocht. En ook hoalt hai zok keureg aan de veurgeschreven snelhaid zoas de titel hom veurschrift. In t laidje over zien jeugdlaifde Janine hoalt hai zien vokoale uuthoalen hailemoal. Ook van n stukje publiekspartisipoatsie is Jan Henk nait vies. Hai geft t publiek in t Noabershoes roemschoots de kaans om mit te doun. En wel wait heuren wie doar ooit wat van terogge deurdat der ook opnoames van moakt binnen. We heuren t vanzulf. In elk gevoal verdaint Menno Wolthuis weer ain groot kompliment, want het geluud was weer hartstikke goud.

Aan t inde komt Jan Henk mit ain bekentenis hou t kin dat hai zo’n geweldeg talentvolle laidjesschriever worden is. In noavolgen van Robert Johnson wol hai zien ziel verkopen aan de duvel bie t Keerpunt van Spiekerboor. Gelukkeg haar de duvel der in t leste gain belang bie en mog Jan Henk hom holden.

Jan Henk bedankt dat we even weer soamen mit die in n vuurtje kieken moggen en dastoe bist welstoe bist. Wie verheugen ons nou aal op t volgende weerzain. In Ploazoa binnen wie der bie. Tot Ploazoa!

Bert Hensema